Modlitwa w Getsemani

Jezus(as) modlił się o ocalenie od śmierci na krzyżu.


Kiedy okazało się, że nie ma sposobu uniknięcia przebiegłych planów Żydów chcących go ukrzyżować, Jezus (as) modlił się gorąco, ,,aby usunąć ten kielich" śmierci na krzyżu. (Mk, 14,36).


Jezus (as) w pełni ufał, że jego modlitwy w Ogrodzie Getsemani zostaną przyjęte, jako że sam powiedział do swoich uczniów:


"I wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie." (Mt, 21:22).


"Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje;  kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą." (Mt, 7:7-9)


Bóg Przyjął Jego Modlitwy


Modlitwa w Ogrodzie Getsemani była wielką, najważniejszą modlitwą ofiarowaną przez Jezusa (as), przedstawioną dość wyraźnie w Ewangeliach. Jest nie do pomyślenia, aby ​​modlitwa nie dotarł do Tronu Bożego, zwłaszcza gdy Jezus (as) nauczał swoich uczniów o mocy modlitwy.


W rzeczywistości nie musimy się domyślać. Ewangelie dostarczają dowodów, że jego modlitwa została przyjęta.


Łukasza zaświadcza, że anioł przybył z Niebios ,,umacniając Go" (Łk, 22:43). Oznacza to, Bóg wysłuchał jego modlitwy wypowiadanej z głębi serca.


Po  błaganiach w ogrodzie, kiedy Jezus (as) został zatrzymany, jeden z jego zwolenników wyciągnął miecz, uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu ucho. Jezus (as) surowo go skarcił i powiedział:


,,Wtedy rzecze mu Jezus: Włóż miecz swój do pochwy; wszyscy bowiem, którzy miecza dobywają, od miecza giną. Czy myślisz, że nie mógłbym prosić Ojca mego, a On wystawiłby mi teraz więcej niż dwanaście legionów aniołów?" (Mt, 26:52-53).


To pokazuje, że Jezus (as) był w tym momencie uszczęśliwiony, że jego modlitwa została przyjęta i wszystko można pozostawić teraz w rękach Boga, bez potrzeby aktywnej walki obronnej.


Wreszcie, gdy śmierć zaglądała mu w oczy i wisiał w agonii na krzyżu, zapłakał ,,Eli Eli Lama Sabachtani" * (Mt 27: 45-46) czyli ,,Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił!’’, ponieważ nie spodziewał się, że sprawy zajdą tak daleko. W pełni uwierzył, że modlitwa została zaakceptowana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus w Indiach
Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad z Qadian

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.