Krótki czas trwania

Śmierć człowieka na krzyżu następuje w ciągu dni, nie godzin.


Śmierć przez Ukrzyżowanie Zajmuje Dni

Kiedy wiadomość o rzekomej śmierci Jezusa (as) dosięgła Piłata, był zaskoczony faktem, że Jezus (as) umarł tak szybko (Mk, 15:44). Jego świadectwo jest niezwykle ważne i odkrywcze. Oto człowiek, który prawdopodobnie miał największą wiedzę w swoim czasie o naturze kary ukrzyżowania i prawdopodobnie pełnił pieczę nad takimi ukrzyżowaniami.


Chociaż wiele szczegółów ukrzyżowania zostało utraconych wraz z końcem Imperium Rzymskiego, istnieje wiele zapisów pokazujących, że ten szczególny typ kary musiał trwać co najmniej dwa, trzy dni aby doprowadzić do śmierci ukrzyżowanego. Dobry przykład stanowi świadectwo pochodzące od historyka Józefa Flawiusza z I wieku n.e., który opisał tych, którzy przeżyli ukrzyżowania. Pisarz Plutarch (75 AD) wymienia kilka osób którym udało się przeżywających około dziesięć dni na krzyżu.

The New Bible Dictionary również zawiera informacje, w oparciu o fakty historyczne o ukrzyżowaniu, podaje:

​​,,śmierć tą metodą była zazwyczaj dość czasochłonna, rzadko nadchodząca przed upłynięciem trzydziestu sześciu godzin, a czasami zabierając długi czas dziewięciu dni" ( InterVarsity Press, 1962, str. 282).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus w Indiach
Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad z Qadian

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.