Jego Zaprzeczenie

Wyglądając jak duch, obnażając swoje rany, wołał o jedzenie.


Ranny, ale Żywy

Po ukrzyżowaniu, Jezus (as) przeszedł pod opiekę swoich oddanych wyznawców, którzy zaprowadzili go do przestronnego grobu.


Jeśli człowiekowi udaje się przeżyć karę śmierci, moglibyśmy oczekiwać od tej osoby wskazania jednoznacznego dowodu ran. Spodziewalibyśmy się po nim skulonej sylwetki i oddalenia z miejsca ukrzyżowania, gdyż może pojawić się niebezpieczeństwo ponownego aresztowania. Jego wyznawcy wykazaliby strach w trosce o swego mistrza.


Świadectwo Ewangelii prowadzi właśnie do takiego wniosku.


Jezus (as) pokazuje rany Tomaszowi (Jan, 20:25-7), udowadniając, że nie ma nadprzyrodzonego, zmartwychwstałego ciała, ale ciało chorego.


Pośpiesznie oddalił się z miejsca ukrzyżowania i zdecydował się spotkać ze swoimi najbliższymi wyznawcami:


"Wtedy rzekł do nich Jezus: Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie braciom moim, aby poszli do Galilei, a tam mnie ujrzą." (Mt, 28:10).


Wyznawcy Jezusa (as) byli przerażeni do tego stopnia, że ​​postanowili nie mówić nic nikomu o jego powstaniu z grobu. (Mk, 16:8).


Jezus (as) ani raz nie pojawił się przed swoimi prześladowcami, ani też nie wędrował przez centrum Jerozolimy pytając ludzi czy teraz są gotowi zaakceptować go jako zmartwychwstałego Mesjasza, który miał odpokutować za  ich grzechy.


Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to ja jestem. Dotknijcie mnie i patrzcie: Wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam.

A gdy to powiedział pokazał im ręce i nogi.

Lecz gdy oni jeszcze nie wierzyli z radości i dziwili się, rzekł im: Macie tu co do jedzenia?

A oni dali mu kawałek ryby pieczonej i plater miodu. A on wziął i jadł przy nich.

(Łk 24:39-43)

 

Jezus (as) przekonał uczniów, że miał to samo ranne ciało. W rzeczywistości pokazywał im, że nigdy nie umarł jako że Bóg uratował go od ciężkiej próby tak jak Jonasz wyszedł żywy z ryby (patrz ,,Znak Jonasza).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus w Indiach
Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad z Qadian

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.