Ustalenia wstępne dla Systemu Halal

1. Zakład produkcyjny, na podstawie umowy z upoważnionym, Muzułmańskim Związkiem Wyznaniowym działającym na terenie Polski , udostępnia do inspekcji, nadzoru lub kontroli wszystkie pomieszczenia, w których przygotowuje się oraz prowadzi się produkcję/ubój zgodny z zasadami i warunkami Systemu Halal. Zakład produkcyjny udostępnia wszelkie dokumenty związane z produkcją/ubojem zgodną z wymogami Systemu Halal.
 
2. Przed przystąpieniem do produkcji/uboju Halal linia produkcyjna musi być oczyszczona z pozostałości po produkcji niespełniającej wymogów Systemu Halal. Do czyszczenia nie można używać alkoholi. Narzędzia służące do uboju nie mogą być stosowane do uboju zwierząt spoza kategorii Halal.
 
3. Niedopuszczalne jest równoczesne czasowo używanie linii produkcyjnej do uboju/wytwarzania produktu zgodnego z wymogami Systemu Halal i nie spełniającego takich wymogów.
 
4. Zwierzęta przygotowane do produkcji/uboju zgodnego z wymogami Halal muszą być czyste, zdrowe i bez widocznych wad na ciele.

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.