Produkcja i Ubój w Systemie Halal

1. Ubój przeprowadza osoba wyznania muzułmańskiego legitymująca się ważnym badaniem lekarskim (książeczka zdrowia) oraz licencją na dokonywanie uboju w Systemie Halal wydaną przez upoważniony, Muzułmański Związek Wyznaniowy działający na terenie Polski. Wzór licencji (zaświadczeń) przekazywane są do Głównego Inspektoratu Weterynarii.

2. Zwierzę przed samym ubojem musi być żywe, zdrowe i wolne od wad.

3. Jeśli w zakładzie, na linii produkcyjnej, bydło jest ogłuszane w jakikolwiek sposób, co powoduje utratę przytomności, to urządzenia powodujące ogłuszenie podczas produkcji zgodnej z Systemem Halal muszą być wyłączone.

4. Zwierze podczas uboju musi być zwrócone głową w kierunku na południowy wschód.

5. Zwierzę w trakcie uboju musi być unieruchomione (kojec, klatka, itp.)

6. Ubój przeprowadza się ręcznie. Ubój polega na przecięciu narzędziem – ostrym, prostym i gładkim, wielokrotnie dłuższym od szerokości szyi zwierzęcia - żył i tętnic szyjnych oraz tchawicy. Kręgosłup powinien pozostać nienaruszony. Przecięcie pnia nerwowego odcinka szyjnego kręgosłupa zwierzęcia, dyskwalifikuje bydło z kategorii Halal. Cięcie musi być szybkie i zdecydowane. Podczas cięcia wymawia się na głos zdanie w języku arabskim: bismillahi Allahu akbar. Pracownik dokonujący uboju musi nieustannie kontrolować stan narzędzia pod kątem spełniania wyżej wymienionych wymogów. Jeśli narzędzie nie spełnia tych wymogów, musi być naostrzone lub wymienione na nowe.

7. Podczas uboju należy obchodzić się ze zwierzęciem na tyle delikatnie, aby nie powodować dodatkowych ran, bólu, itp.

8. Ubite zwierzę należy pozostawić do wykrwawienia. Dopiero po stwierdzeniu, że zwierzę jest martwe, można przystąpić do kolejnych czynności produkcyjnych.

9. Potwierdzeniem uboju i/lub produkcji w Systemie HALAL jest ważny certyfikat, wydany przez Muzułmańskie Związki Wyznaniowe działające na terenie Polski.

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.