Pakowanie, składowanie, przechowywanie w Systemie Halal

1. W toku dalszej produkcji, nie wolno wprowadzać do ciał ubitych zwierząt żadnych substancji pochodzenia zwierzęcego, takich jak białka lub tłuszcze, zwłaszcza pochodzenia wieprzowego. Produkt finalny nie może zawierać żadnych substancji nie spełniających wymogów Systemu Halal.

2. Podczas wkładania produktu do opakowań musi być obecna licencjonowana osoba nadzorująca znakowanie produktu i opakowania logiem Halal.

3. Produkt wykonany w systemie Halal musi być przechowywany, składowany, magazynowany z dala od produktów nieodpowiadających wymogom Systemu Halal (takich, jak mięso wieprzowe i jego przetwory oraz krew zwierzęca).

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.