System Halal w Polsce

W dniu 07 października 2010r., Przedstawiciele wszystkiech działajacych na terenie Polski Muzułmańskie Związki Wyznaniowe,  podpisali wspólnie, w siedzibie Głównego Lekarza Weterynarii w Warszawie, deklaracje w sprawie ustalenia jednolitej procedury dotyczącej produkcji HALAL w Polsce uzgodnionej przez wszystkie, działające na terenie Polski, Muzułmańskie Związki Wyznaniowe.

Procedury zawarte w dokumencie wchodzą w życiu z dniem 07 października 2010r.

 

Główne zasady Systemu Halal:

Halal oznacza nadający się do spożycia przez muzułmanów. Zaliczenie produktu do kategorii Halal wymaga spełnienia wymienionych poniżej warunków:

• ustaleń wstępnych,
• zasad podczas produkcji/uboju,
• pakowania i przechowywania.

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.