Procedura wydawania certyfikatu Halal

1. Zakład, który posiada zaświadczenie potwierdzające przystosowanie do produkcji w zgodzie z wymogami Systemu Halal, występuje do upoważnionego, Muzułmańskiego Związku Wyznaniowego działającego na terenie Polski, z pisemną prośbą o wydanie certyfikatu Halal dla konkretnej partii produkcyjnej

2. Podczas produkcji konkretnej partii musi być obecna osoba wyznania muzułmańskiego, uczestnicząc w produkcji/uboju. Musi legitymować się licencją na przeprowadzenie uboju wydaną przez upoważniony, Muzułmański Związek Wyznaniowy działający na terenie Polski. Wzory licencji (zaświadczeń) przekazywane są do Głównego Inspektoratu Weterynarii.


3. Certyfikat wydawany jest po zakończeniu produkcji, każdorazowo na daną partię.
Certyfikat zawiera, m.in:

• dane zakładu
• dane odbiorcy
• podstawowe informacje o produkcie, takie jak: rodzaj mięsa, waga
• datę uboju
• partię uboju


Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.