Aktualności

Spalenie Koranu w Szwecji - odpowiedź Piątego Kalifa islamu (2020-10-01)

Aktualności

Informacja Prasowa

Warszawa, 30 września, 2020r.

 

Przywódca Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya potępia przerażający czyn spalenia Koranu w Malmo w Szwecji.

 

Hadhrat Mirza Masruur Ahmad potępia ten ,,akt nienawiści’’ w czasie spotkania z Krajowym Madżlis Amila (Organ Wykonawczy) Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w Szwecji, jednocześnie nawołując do pokojowej reakcji.

 

W dniu 29 sierpnia 2020 członkowie Krajowej Madżlis Amila (Organ Wykonawczy) Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w Szwecji odbyli spotkanie on-line z Światowym Przywódcą Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya, Piątym Khalifa(Kalif), Jego Świątobliwością, Hadhrat Mirza Masruur Ahmad.

Jego Świątobliwość przewodniczył spotkaniu ze swojej siedziby w Tilford, Islamabad w Wielkiej Brytanii, podczas gdy szwedzka Krajowa Madżlis Amila(Organ Wykonawczy) uczestniczył w spotkaniu z meczetu Mahmuud w Malmo w Szwecji.

Przemawiając do Krajowego Sekretarza ds. Tabligh (Działania Informacyjne) potępił w ostrych słowach skrajnie prawicowych ekstremistów, którzy spalili w dniu 28 sierpnia br., kopię Koranu w Malmo.

Jego Świątobliwość wyraził się jasno, że jest niewłaściwym odpowiadanie przez muzułmanów na takie straszne oraz prowokacyjne działania, przemocą i sianiem zamętu. Raczej to od muzułmanów zależy, żeby przekazywać ludziom prawdziwe nauki Koranu tak aby antymuzułmańscy ekstremiści nie próbowali zniesławiać islamu poprzez wyciąganie z kontekstu poszczególnych wersetów wspierających ich własne nienawistne dążenia i cele.

 

Hadhrat Mirza Masruur Ahmad powiedział:

,,Prawda jest taka, że większość ludzi w Szwecji oraz pozostałych krajach Zachodu pozostaje nieświadoma prawdziwych nauk islamu. To umożliwia ekstremistom wyciągania poszczególnych wersetów Koranu kompletnie z kontekstu dla użytku ich fałszywej propagandy.

Ludzie popełniający takie akty nienawiści nie posiadają wiedzy o islamie oraz o tym jakie właściwie warunki są przedstawione w Koranie dotyczące Dżihadu.

Ignorują fakt, że Biblia posiada znacznie więcej wersetów, które mogą być wyjęte z kontekstu i użyte, aby usprawiedliwić użycie siły.

Niezależnie od tego, obowiązkiem muzułmanów Ahmadi jest przedstawienie i zobrazowanie prawdziwych oraz pokojowych nauk islamu w każdym mieście i miasteczku, tak aby ludzie zrozumieli realizm i prawdziwość naszej religii.’’

 

Jego Świątobliwość powiedział również, że jest niezbędne, aby wysiłki skierowane na rozpowszechnianie nauk islamu były kontynuowane poprzez wydarzenia on-line, dopóki nie zostaną wznowione publiczne spotkania.

 

Hadhrat Mirza Masruur Ahmad powiedział:

,,Ponadto, powinniśmy ostrzec ludzi, że mocno wierzymy w to, że ta pandemia powinna przyciągnąć z powrotem uwagę ludzkości do Wszechmogącego Boga. Wszystkie znaki wskazują na fakt, że nawet kiedy skończy się, nastąpi światowy kryzys, który będzie skutkował wzrostem współzawodnictwa i rywalizacji pomiędzy narodami. Takie tarcia z łatwością utworzą ścieżkę do dalszych niesprawiedliwości i, Boże wybacz, ostatecznie staną się zapalnikiem i doprowadzą do działań wojennych oraz konfliktu.’’

 

Na zakończenie spotkania, Jego Świątobliwość przypomniał członkom Madżlis Amila, aby wykonywali swoje obowiązki z zakotwiczonymi w ich sercach integracją i bojaźnią przed Wszechmogącym Allahem.

 

Hadhrat Mirza Masruur Ahmad powiedział:

,, Od lokalnego do krajowego szczebla, wszyscy urzędnicy Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya muszą starać się wypełniać swoje obowiązki oraz działać na podstawie wskazówek Khalifatu Masih( Kalif Mesjasza). Jeśli pracujecie ze szczerością, pracowitością, pilnością i pokorą, będzie to z pewnością prowadziło do sukcesu i postępu. Jednakże, jeśli pragniecie być tylko urzędnikami dla poszukiwania prestiżu i nie wykazujecie woli pracy w pokorze i we współpracy z pozostałymi, będziecie tylko przyczyną krzywdy. Możecie oszukać innych ludzi, ale nie możecie nigdy oszukać Wszechmogącego Allaha, dlatego też pamiętajcie, że On obserwuje wasz każdy czyn. Z tego powodu, ze względu na Niego, starajcie się wykorzystać wszystkie wasze zdolności.

Modlę się, aby Wszechmogący Allah był waszym Obrońcą i Przewodnikiem. Amiin.’’

 

Więcej informacji:

Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya

tel. 22 863 88 92

 

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.