Konferencja Pokojowa 2016 (2016-03-21)

Aktualności

 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad mówi, że media powinny podkreślać pokojowe nauki islamu praktywane przez większość muzułmanów.

Przywódca Muzułmańskiej Społeczności Ahmadiyya stwierdza, że jest za tym, aby Wielka Brytania pozostała częścią Unii Europejskiej.

 

 

W dniu 19-stego marca 2016 roku, podczas trzynastego Krajowego Sympozjum Pokoju, Światowy Przywódca Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya, Piąty Kalif, Jego Świątobliwość, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad wygłosił przemówienie. Gospodarzem tego wydarzenia była Muzułmańska Wspólnota Ahmadiyya w Wielkiej Brytanii.

 

Uroczystość ta odbyła się w meczecie Baitul Futuh w Londynie. Przybyło na nią ponad 900 osób z 26-ciu krajów, w tym ponad 500 gości niebędących Ahmadi. W wydarzeniu tym udział wzięli ministrowie rządu, ambasadorowi państw, członkowie obu izb parlamentu i wielu innych dygnitarzy.

 

Jego Świątobliwość wręczył również Pokojową Nagrodę Wspólnoty Ahmadiyya za Promowanie Pokoju.

Przyznana ona została Hadeel Qassim w uznaniu za jej wybitne wysiłki w osobistym łagodzeniu cierpień tysięcy dzieci uchodźców osieroconych w niebezpiecznych i nieprzyjaznych warunkach obozów na Bliskim Wschodzie.

 

Podczas swojego przemówienia, Jego Świątobliwość mówił o podstawowej potrzebie sprawiedliwości i równości, na wszystkich poziomach społeczeństwa, w celu ustalenia prawdziwego i trwałego pokoju.

Wezwał media, aby wykorzystywały swoje wpływy, „jako siłę na rzecz dobra i pokoju” poprzez nagłaśnianie pozytywnych działań większości muzułmanów na całym świecie, w przeciwieństwie do „niewielkiej mniejszości”, która fałszywie dopuszcza się masowych okrucieństw w imię islamu.

Jego Świątobliwość stwierdził również, że w islamie nie ma kary za apostazję oraz że Koran zawiera nauki uniwersalnej wolności religijnej. Jego Świątobliwość powtórzył, że należy odciąć źródła zaopatrzenia i finansowania wszelkich grup terrorystycznych i ekstremistycznych na całym świecie.

 

Podczas konferencji prasowej, zorganizowanej przed Sympozjum Pokoju, Jego Świątobliwość wyraził pogląd, że Wielka Brytania powinna pozostać częścią Unii Europejskiej. Wyraził również nadzieję, że kampania „Remain” okaże się pomyślną i że „Brexit” z Unii Europejskiej nie nastąpi.

 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad rozpoczął swoje przemówienie od refleksji nad tym, że współczesny terroryzm i ekstremizm spowodowały, że strach przed islamem rozwinął się daleko i szeroko.

 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

,,Wydarzenie to odbywa się w czasie, gdy powszechny strach przed islamem jest na podwyższonym poziomie z powodu straszliwych i haniebnych aktów grup terrorystycznych takich jak Daesh. W listopadzie ubiegłego roku świat patrzył z przerażeniem, gdy miejsce miały ataki terrorystyczne w Paryżu. Poza tym, w regularnych odstępach czasu, w różnych krajach, odbywają się zamachy samobójcze i ataki.”

 

Niemniej, Jego Świątobliwość jasno stwierdził, że prawdziwy islam jest religią pokoju i że brutalne czyny popełniane przez niektóre, tak zwane grupy muzułmańskie, nie są dozwolone ani uzasadnione w islamie w jakikolwiek sposób.

 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad stwierdził:

„W pierwszym rozdziale Koranu powiedziane jest, że Allah jest Panem Światów. Jest On Łaskawy i Wszechmiłosierny. Tak więc, jeśli Bóg Wszechmogący jest Żywicielem i Utrzymującym wszystkich ludzi oraz Łaskawym i Miłosiernym, to jak może On pragnąć aby ci, którzy w Niego wierzą, byli bezlitosnymi mordercami lub w jakikolwiek inny sposób szkodzili Jego stworzeniom? Odpowiedź jest oczywista - jest to niemożliwe.”

 

Jego Świątobliwość powiedział, że tam gdzie panują okrucieństwo i niesprawiedliwość, islam zaleca dwie metody w celu osiągnięcia pokoju i reformacji.

 

 Hadhrat Mirza Masroor Ahmad kontynuował:

,,O wiele lepiej jest, gdy można osiągnąć pokój w drodze wzajemnego dialogu, negocjacji i dyplomacji. Jednakże w przypadku, gdy nie jest to możliwe to tylko wtedy zastosowana może być siła w celu powstrzymania wykroczeń i ustanowienia trwałego pokoju.”

 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

Filozofia stanowiąca podstawę kary w islamie jest bardzo dalekowzroczna i dość wyjątkowa... Kara lub sankcja są dopuszczalne nie jako środek zemsty lub odwetu, ale celem ich jest reforma, rehabilitacja i poprawa.”

 

Obalając powszechny zarzut wymierzony w islam, Jego Świątobliwość dodał, że w islamie nie ma kary za apostazję i że rdzeniem islamu jest powszechna wolność religijna.

 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad stwierdził:

,,Islam ustanawia zasady powszechnej wolności religijnej i wolności sumienia. Wiara jest i zawsze będzie sprawą serca, a więc w religii nigdy nie powinno być żadnych form przymusu.''

 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad kontynuował:

,,Jeśli muzułmanin zdecyduje, że pragnie opuścić islam, to zgodnie z naukami Koranu, on lub ona ma do tego prawo. Żaden rząd, grupa czy też jednostka nie mają prawa do ukarania czy też sankcjonowania takiej osoby w jakikolwiek sposób. Zatem twierdzenie, że islam nakazuje karę za apostazję jest całkowicie niesprawiedliwe i bezpodstawne.''

 

Wzywając media, aby wykorzystywały swoje wpływy, jako siłę na rzecz dobra i aby działały z odpowiedzialnością, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

,,Nie ma wątpliwości, że media odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu opinii publicznej, tak więc powinny korzystać z tego uprawnienia w sposób odpowiedzialny - wykorzystywać je jako siłę na rzecz dobra i pokoju. Zamiast koncentrować się na bezlitosnych aktach maleńkiej mniejszości, należy pokazać światu, co prezentuje prawdziwy islam.''

 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

,,Rozgłos i propaganda są tlenem utrzymującym większość grup terrorystycznych i ekstremistycznych.''

 

Jego Świątobliwość powiedział, że media nie tracą czasu na łączenie brutalnych aktów terroru, popełnionych przez pseudo muzułmanów, z naukami islamu, podczas gdy ignorują one głosy tych, którzy usilnie starają się szerzyć prawdziwe, pokojowe nauki islamu.

 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

,,W czasie konfliktu światowego, powinniśmy pamiętać o podstawowej zasadzie, że lepiej jest, aby wszystkie formy zła i okrucieństwa zostały stłumione, a wszelkie formy dobroci i człowieczeństwa - zaaprobowane. W ten sposób zło nie rozprzestrzeni się daleko, natomiast pokój i cnota sięgną daleko i szeroko oraz ozdobią nasze społeczeństwo.''

 

Mówiąc o toczącej się wojnie w Syrii, Jego Świątobliwość powiedział, że w celu zmienienia rozpaczliwej sytuacji Syryjczyków, Zachód powinien być „chętny do otworzenia kanałów komunikacji” z rządem syryjskim.

Jego Świątobliwość dodał, że rządy tego świata oraz organizacje międzynarodowe powinny faworyzować pokój ponad i poza pragnieniem zmiany reżimu. Powiedział on, że powinny wyciągnąć wnioski z tragicznych przykładów Iraku i Libii, w którym oba te kraje, po usunięciu ich długoletnich liderów siłą, pogrążyły się w konflikcie i bezprawiu.

 

Choć Jego Świątobliwość ostrzegł, że istnieje realne ryzyko kolejnej wojny światowej, to dodał również, że jest jeszcze czas, aby uniknąć takiej katastrofy. Można to osiągnąć, jeśli wszystkie strony będą skłonne działać sprawiedliwie i odstawią na bok swoje partykularne korzyści.

 

Jego Świątobliwość skrytykował trwające niepowodzenie w odcięciu zaopatrzenia finansowego dla grup terrorystycznych oraz fakt, że niektóre potężne narody, które twierdzą, że działają na rzecz pokoju, dowożą broń na Bliski Wschód, co z kolei podżega do wojny w Syrii, Iraku i Jemenie.

 W odniesieniu do handlu ropą naftową, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad stwierdził:

,,Jeśli chodzi o pozyskiwanie ropy, moralność zanika.''

 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad kontynuował:

,,Podczas gdy twierdzi się, że podejmowane są wszelki wysiłki w celu wyeliminowania terroryzmu i ekstremizmu, to dowody nie potwierdzają tych twierdzeń.''

 

Podsumowując, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

,,Modlę się, abyśmy wszyscy odgrywali nasze role w promowaniu człowieczeństwa oraz aby prawdziwy pokój, oparty na sprawiedliwości, zasiedlił wszystkie części świata.''

 

Przed wystąpieniem Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, głos zabrali różni dygnitarze. Mówili o znaczeniu pokoju oraz krytycznym stanie dzisiejszego świata.

 

Rafika Hayat, Krajowy Przewodniczący Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w Wielkiej Brytanii powiedział:

 

Muzułmańska Wspólnota Ahmadiyya koncentruje się na edukacji, pracy humanitarnej i na dżihadzie samego siebie w celu samodoskonalenia oraz szerzenia pokoju.

 

Siobhain McDonagh, poseł i przewodnicząca All Party Parliamentary Group ds Wspólnoty Muzułmańskiej Ahmadiyya, powiedziała:

 „Muzułmańska Wspólnota Ahmadiyya w znacznym stopniu wnosi wkład do tego kraju, a jej wiara w pokój i tolerancję religijną jest przykładem dla nas wszystkich, tak jak można by tego oczekiwać od społeczności, której mottem jest ,,miłość do wszystkich, nienawiść do nikogo”.

 

Zac Goldsmith, członek parlamentu i kandydat na burmistrza Londynu, powiedział:

„Od ponad wieku Wspólnota Muzułmańska Ahmadiyya stoi w obliczu prześladowań na tle religijnym, ale znosi to ze współczuciem, miłością i niesieniem praktycznej pomocy w celu zjednoczenia społeczności.”

 

Tariq Ahmad z Wimbledonu, minister do spraw przeciwdziałania ekstremizmowi, powiedział:

„Nie może być lepszego przykładu (w zakresie zwalczania ekstremizmu) niż przykład Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya pod Bożym i inspirującym przewodnictwem Jego Świątobliwości, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad.”

 

Rt Hon Justine Greening, członek parlamentu, Sekretarz Stanu Rozwoju Międzynarodowego, powiedziała:

„Chcę tylko powiedzieć, jak dumna jestem z roli, jaką odgrywam w reprezentowaniu Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya, jako lokalny członek parlamentu, ale również chciałabym dodać, że w mojej szerszej roli w rządzie, jest dla mnie zaszczytem współpracować z Humanity First i widzieć fantastyczne rezultaty pozyskiwania funduszy przez Stowarzyszenie Muzułmańskiej Młodzieży Ahmadiyya.”

 

Zarówno przed, jak i po zakończeniu programu, Jego Świątobliwość spotkał się osobiście z różnymi dygnitarzami i gośćmi, jak i również odbył konferencję prasową z przedstawicielami mediów.

Koniec informacji prasowej.

 

Więcej informacji:

Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya

tel. 22 863 88 92

 

 

Kazanie Piątkowe

2019-02-08
Doskonałość w ludziachNewsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco

 

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.