Kalif islamu wzywam muzułmanów do ochrony przed koronawirusem (2020-03-10)

Aktualności

Informacja Prasowa

 

Warszawa, 10 marca, 2020r.

 

Przywódca Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya wzywa muzułmanów do zastosowania środków zapobiegawczych, w celu okiełznania rozprzestrzenianie się koronawirusa.

 

Hadhrat Mirza Masruur Ahmad mówi, że islamskie nauczanie wymaga od muzułmanów utrzymywania osobistej higieny oraz unikanie niepotrzebnego, osobistego kontaktu.

 

Śledząc wybuch epidemii koronawirusa, Światowy Przywódca Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya, Piąty Khalifa (Kalif), Jego Świątobliwość, Hadhrat Mirza Masruur Ahmad poinstruował muzułmanów Ahmadi, aby zastosowali wszelkie środki zalecane przez służby sanitarne w celu okiełznania rozprzestrzeniania się tego wirusa.

 

Przemawiając w meczecie Baiatul Futuh w Londynie, w trakcie swego Piątkowego Kazania wygłoszonego 6 marca, 2020. Jego Świątobliwość powiedział, że jest stosownym unikanie dużych zgromadzeń w obecnym czasie i pouczył muzułmanów Ahmadi, aby powstrzymywali się od uczęszczania do meczetów, jeśli zaobserwują u siebie jakiekolwiek symptomy związane z koronawirusem.

 

Hadhrat Mirza Masruur Ahmad powiedział:

,, Jest to bardzo ważne aby działać zgodnie z ogłoszonymi [przez służby sanitarne] środkami zapobiegawczymi. Należy unikać dużych zgromadzeń. Przybywający do meczetów powinni również wykazać się wyjątkową ostrożnością. Jeśli ktokolwiek zauważy jakiekolwiek oznaki niewielkiej gorączki, grypy, obolałego ciała, kataru lub innych symptomów, wtedy nie powinien przychodzić do meczetu. Meczety mają swoje prawa w stosunku do przychodzących do nich ludzi. Prawem meczetu jest to, że nie powinien uczęszczać do niego nikt, kto może dotknąć innych uczęszczających zakaźną chorobą.’’

 

Jego Świątobliwość powiedział również, aby ludzie zwracali wyjątkowo uwagę na higienę przez cały czas. Powiedział, że ręce powinny być regularnie myte oraz, że islamskie nauczanie, jeśli jest odpowiednio przestrzegane, ustanawia bardzo wysoki standard czystości.

 

Hadhrat Mirza Masruur Ahmad powiedział:

,,Lekarze radzą regularne mycie rąk oraz używanie środków dezynfekujących do rąk. Jeśli czyjeś ręce nie są czyste, powinno unikać się kontaktu z twarzą aż zostaną umyte. Należy postępować według tych zaleceń, choć dla nas jako muzułmanów, jeśli ktoś modli się pięć razy dziennie, myje się poprawnie pięć razy dziennie poprzez ablucję, w trakcie której oprócz innych miejsc, przemyje pod bieżącą wodą swoje dłonie i nos, to upewnia się, że higiena osobista zachowana jest przez cały czas. To zmniejszy zapotrzebowanie na środki dezynfekujące, których według doniesień już brakuje.’’

 

Jego Świątobliwość powiedział, że islam kładzie nacisk na to, aby wewnątrz meczetu osoba unikała wszystkiego co w negatywny sposób ma wpływ na innych oraz na utrzymanie poprawnej etykiety. Faktycznie, Prorok Muhammad (pokój i miłosierdzie Allaha nie będzie z nim) powiedział, że cokolwiek co ma zły zapach nie powinno być przynoszone do meczetu.

 

Jego Świątobliwość powiedział również, że rządy i organizacje zalecają obecnie nie podawać sobie rąk [na powitanie]. W świetle tego, Jego Świątobliwość powiedział, że chociaż dzięki uściskowi dłoni wzrasta więź braterstwa między ludźmi, to lepiej w zaistniałych okolicznościach tego unikać.

 

Jego Świątobliwość również zauważył, że chociaż muzułmanie byli często krytykowani za niepodawanie ręki płci przeciwnej, wielu ludzi obecnie woli nie wymieniać uścisków dłoni i poddają w wątpliwość Zachodni sposób witania się poprzez kontakt fizyczny. Powiedział, że kiedy muzułmanie unikają uścisku dłoni, czynią to tak uprzejmie, aby uczucia innej osoby nie zostały zranione. Obecnie, ludzie w przestrzeni publicznej raptownie odmawiają wymiany uścisków dłoni.

 

Jego Świątobliwość namawiał muzułmanów Ahmadi do modlenia się za świat i powiedział, że ten powinien zdać sobie sprawę, że musi skierować się do jego Stwórcy.

 

Hadhrat Mirza Masruur Ahmad powiedział:

,, Wszechmogący Allah najlepiej wie jak rozprzestrzeni się ten wirus. Zauważono, że w tej erze, od nadejścia Obiecanego Mesjasza (pokój z nim) nastąpił wyjątkowy wzrost pandemii, trzęsień ziemi, sztormów i naturalnych katastrof. Jeśli ten wirus jest znakiem niezadowolenia Boga, zatem istnieje wielka potrzeba zwrócenia się w Jego kierunku, aby ocalić siebie przed wpływami tego wirusa.’’

 

Więcej informacji:

Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya

tel. 22 863 88 92

 

Kazanie Piątkowe

2019-02-08
Doskonałość w ludziachNewsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco

 

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.