Inauguracja radia ,,Voice of islam'' (2016-02-10)

Aktualności

 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad na antenie dostarcza inspirującą i historyczną wiadomość inaugurującą stację radiową.

 

Muzułmańska Wspólnota Ahmadiyya ma przyjemność poinformować, że w dniu 7 lutego 2016 roku światowy lider Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya, Piąty Kalif, Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, zainaugurował nową stację radiową „Voice of Islam”.

 

Stacja ta, która będzie oferować wiadomości, dyskusje oraz pogląd, z islamskiego punktu widzenia, na bieżące kwestie i wyjaśniać prawdziwe oraz pokojowe nauk islamu, będzie nadawać codziennie, ze swoich pomieszczeń położonych w meczecie Baitul Futuh w południowo-zachodnim Londynie.

 

Stacja radiowa została osobiście zainaugurowana przez Hadhrat Mirza Masroor Ahmad po tym, jak odsłonił tablicę upamiętniającą to wydarzenie i poprowadził modlitwę w podzięce Allahowi Wszechmogącemu.

 

W swojej specjalnej inauguracyjnej przemowie, nadanej na żywo w „Voice of Islam”, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad podkreślił cele nowego, 24-godzinnego kanału radiowego.

 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:   

„Celem „Voice of Islam” jest informowanie ludzi o prawdziwych naukach islamu i uczynienie jasnym tego, że są one  idealnie zgodne i odnoszą się do potrzeb każdej epoki oraz każdego człowieka. Za pozwoleniem Boga, słuchacze tej stacji radiowej rozpoznają, że ​​nauki islamu są naukami pokoju, miłości i miłosierdzia dla całej ludzkości.”

 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział, że „Voice of Islam” będzie nadawać „przesłanie do ludzkości” zgodnie z naukami islamu.

 

W związku z tym, Jego Świątobliwość zacytował słowa założyciela Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya, Jego Świątobliwości, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (as) z Qadian, który powiedział:

„Pamiętajcie zawsze, że uważam sferę miłości oraz współczucia za bardzo rozległe i dlatego nie izolujcie żadnego człowieka czy też narodu. W przeciwieństwie do nieświadomych ludzi dzisiejszych czasów, nie mówię, że należy ograniczyć swoją miłość tylko do muzułmanów. Zdecydowanie nie! Raczej powiedziałbym, że trzeba okazać miłość i miłosierdzie wszystkim stworzeniom Boga, bez względu na to, kim są - czy są oni hindusami, muzułmanami czy kimkolwiek innym. Nie lubię, kiedy ludzie starają się ograniczyć ich sympatię i miłość tylko do własnego narodu. I tak upominam was ponownie i ponownie, abyście nie ograniczali zakresu swojego miłosierdzia.”

 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad zacytował dalej Obiecanego Mesjasza (as) w odniesieniu do nacisku islamu na służbę ludzkości.

„Zaiste, nie możecie pozyskać prawdziwej prawości, dopóki, dla dobra ludzkości, nie wydacie z tego bogactwa, które cenicie. Musicie wypełnić prawa ubogich i potrzebujących oraz musicie kochać i pomagać tym, którzy są wrażliwi i trzymać się z dala od wszelkich form zła i marnotrawstwa.”

 

Lider Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya powiedział, że nowa stacja radiowa udowodni, że muzułmanie mogą skutecznie zintegrować się z Zachodem, zachowując swoje przekonania religijne i tożsamość.

 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Voice of Islam” manifestować będzie fakt, że islam jest religią, która uczy muzułmanów we wszystkich krajach oraz we wszystkich epokach, aby łączyli się z różnymi grupami w swoich społeczeństwach, w dążeniu do zjednoczenia ludzkości w pokoju i aby pomóc prosperować swoim nacjom. Doprawdy, islam jest tą religią, która, na podstawie swoich nauk i tradycji religijnych, wzywa muzułmanów do integracji w ich lokalnych społecznościach w możliwie jak najlepszy sposób.”

 

Kończąc swoje przemówienie, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad modlił się:

„Niechaj Allah pobłogosławi stację radiową „Voice of Islam” pod każdym względem i umożliwi spełnienie jej celów szerzenia prawdziwych i pokojowych nauk islamu.”

 

Stacja radiowa będzie codziennie gościć dynamiczne rozmowy, programy dokumentalne, debaty i programy dotyczące spraw bieżących, które będą informować i dawać słuchaczom szansę wyrażenia swoich poglądów na różne tematy religijne i świeckie.

 

„Voice of Islam” można słuchać na www.voiceofislam.co.uk lub Radio DAB.

 

 

Koniec informacji prasowej.

 

Więcej informacji:

Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya

tel. 22 863 88 92

 

Kazanie Piątkowe

2019-02-08
Doskonałość w ludziachNewsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco

 

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.