Historyczne przemówienie w Parlamencie Kanady (2016-10-19)

Aktualności

 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad zostaje oficjalnie powitany w trakcie Question Period w Izbie Gmin.

 

W dniu 17 października 2016 roku Światowy Przywódca Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya, Piąty Kalifa, Jego Świątobliwość, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, został powitany w kanadyjskim parlamencie przez premiera Justina Trudeau, ministrów oraz ponad 50 posłów i senatorów.

 

Później, tego samego dnia, w specjalnie zorganizowanym przyjęciu, w budynku Sir John A. Macdonald w kanadyjskim parlamencie w Ottawie, jego Świątobliwość wygłosił historyczne przemówienie zatytułowane „Wartości ludzkie - fundament dla pokoju na świecie”, którego wysłuchało ponad 225 osób.

 

W przyjęciu udział wzięło ponad 110 osób, w tym ponad 50 posłów. W zdarzeniu tym uczestniczyło także wielu ministrów, w tym Kirsty Duncan, Minister Nauki, oficjalny przedstawiciel premiera oraz John McCallum, Minister Integracji, Uchodźców i Obywatelstwa.

Obecni byli również senatorowie, członkowie korpusu dyplomatycznego, w tym 11 ambasadorów, przedstawiciele mediów, naukowcy, liderzy organizacji pozarządowych, przywódcy religijni oraz znane osobistości z różnych innych sektorów społeczeństwa.

Podczas swego wystąpienia, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad poruszył różne kwestie o znaczeniu światowym, w tym ryzyko wojny światowej, wolności religijnej, zwiększenie radykalizacji i ekstremizmu oraz stosunki międzynarodowe.

Jego Świątobliwość wezwał rządy na całym świecie, aby we wszystkich kwestiach, okazywały prawdziwą sprawiedliwość. Jego Świątobliwość przedstawił także islamskie nauki i zaproponował rozwiązania światowych problemów oparte na naukach Koranu.

 

Rozważając potrzebę jedności w społeczeństwie, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Niezależnie od różnic pomiędzy pochodzeniem ludzi, uważam, że w oparciu o człowieczeństwo, wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni, a zatem powinniśmy być zjednoczeni. Wszyscy ludzie oraz wszystkie organizacje powinny wspólnie dążyć do utrzymania wartości ludzkich i starać się, aby uczynić świat, w którym żyjemy, lepszym i bardziej harmonijnym miejscem.”

 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad kontynuował:

 „Jeśli wartości i prawa człowieka nie są przestrzegane w jednym kraju lub regionie, to ma to wpływ na inne części świata i takie wykroczenie może rozprzestrzeniać się dalej. I odwrotnie, jeśli w jednej części świata panuje dobroć, człowieczeństwo i dobrobyt to będzie to miało pozytywny wpływ na inne społeczności i innych ludzi.”

 

Mówiąc o rozprzestrzeniającym się na świecie konflikcie, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„W związku z nowoczesnymi formami komunikacji i transportu, jesteśmy teraz wszyscy znacznie bliżej siebie i nie jesteśmy już ograniczeni geografią. Mimo tego, jest to dziwnym i tragicznym paradoksem, że choć jesteśmy bardziej powiązani niż kiedykolwiek wcześniej, to w rzeczywistości oddalamy się od siebie coraz bardziej z dnia na dzień. Jest to bardzo przykre i staje się źródłem żalu, że zamiast jednoczyć się i szerzyć miłość wśród ludzi, świat przywiązuje znacznie większą uwagę do szerzenia nienawiści, okrucieństwa i niesprawiedliwości.”

 

Jego Świątobliwość przyznał, że strach przed islamem rośnie w większości krajów świata. Jednakże dodał, że strach przed samą religią jest zupełnie niepotrzebny.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad kontynuował:

„Pozwólcie, że zapewnię wszystkich, że islam nie reprezentuje tego, co powszechnie widzicie lub słyszycie w mediach. Jeśli chodzi o moją znajomość islamu, to znam tylko taki islam, którego nauki są oparte o jego nazwę. Dosłowne znaczenie słowa „islam” to pokój, miłość oraz harmonia.A wszystkie jego nauki są oparte o te szlachetne wartości.”

 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad mówił dalej:

„Niestety, nie można zaprzeczyć, że istnieją pewne muzułmańskie grupy, których poglądy i działania są sprzeczne z naukami islamu. Całkowicie pogwałcając podstawowe nauki islamu, grupy te, w jego imię, dopuszczają się przemocy i terroryzmu.”

 

Jego Świątobliwość dodał, że powszechna wolność religijna jest podstawowym warunkiem dla uzyskania szczęśliwego i tolerancyjnego społeczeństwa.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„ Koran w rozdziale 2, wersecie 257 kategorycznie stwierdza, że „ w religii nie ma przymusu”. Jakże jest to jasne i jednoznaczne stwierdzenie, które stawia na wolność myśli, wyznania i sumienia. Tak więc, wiara którą ja wyznaję oraz nauczanie, za którym podążam jest takie, że każda osoba, w każdej wsi, miasteczku, mieście lub kraju ma niekwestionowane prawo do wyboru swojej religii i do jej praktykowania.”

 

Jego Świątobliwość powiedział, że jest to przyczyną żalu, że w obrębie swoich narodów rządy w świecie muzułmańskim, a także niektóre rządy w świecie zachodnim starają się ograniczyć prawa religijne niektórych społeczności.

Jego Świątobliwość powiedział, że każda próba ograniczenia wolności religijnej jest niebezpieczna.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad stwierdził:

„Każdy człowiek ma prawo do pokojowego głoszenia i propagowania swojego nauczania. Te wolności powinny być zagwarantowane, jako podstawowe prawa człowieka, a więc zespoły legislacyjne i rządy nie powinny nadmiernie angażować się w te kwestie.”

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad kontynuował:

„Nie jest dobrą praktyką, kiedy rządy lub parlamenty ograniczają podstawowe wierzenia i praktyki religijne. Na przykład, rządy nie powinny podejmować decyzji o tym jak powinne ubierać się kobiety. Nie powinny także wydawać dekretów stwierdzających jak powinno wyglądać miejsce kultu. Jeśli posuną się, w tym względzie, zbyt daleko to stanie się to powodem niepokoju i wzrastającej frustracji wśród danego narodu. Niekontrolowany, taki żal będzie się nasilać i ostatecznie zagrozi spokojowi społecznemu.”

 

Mówiąc o roli rządu według nauk islamskich, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Zadaniem rządu i parlamentarzystów, jako opiekunów swoich narodów, jest ustanawianie prawa w taki sposób, który daje prawa ich obywatelom, a nie zabiera je.”

 

Jego Świątobliwość powiedział, że choć wolność religijna jest zasadą o ogromnym znaczeniu to wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko ekstremizmu lub podżeganie do nienawiści, jest to zadaniem rządów, aby interweniować i podjąć zdecydowane działania w celu ochrony swoich obywateli.

 

Jego Świątobliwość mówił także o potrzebie sprawiedliwości, zarówno w sprawach wewnętrznych jak i stosunkach międzynarodowych.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad stwierdził:

„Przekazanie komuś kluczy do rządu jest znakiem obdarzania takiej osoby ogromnym zaufaniem i dlatego często widzimy, że głowy państw ślubują służyć swoim narodom wiernie i z absolutną sprawiedliwością. Niestety, w wielu przypadkach te honorowe ślubowania okazują się pustymi słowami.”

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad kontynuował:

„W niektórych krajach panują dyktatorzy lub niesprawiedliwe rządy, jednak największe mocarstwa przymykają oko na ich okrucieństwa, ponieważ rządy te wspierają je i ułatwiają im ich interesy. Jednak w krajach, w których przywódcy i rządy nie przychylają się do kaprysów największych potęg, wspierają one elementy rebelianckie lub żądają zmiany reżimu i prawdę mówiąc, nie ma różnicy w sposobie, w jaki te poszczególne rządy traktują własnych ludzi. Różnica polega tylko na tym, że w niektórych przypadkach rządy współpracują z największymi potęgami, podczas gdy w innych- nie.”

 

Jego Świątobliwość skrytykował pewne rządy za to, że sprzedają broń narodom muzułmańskim „bez brania pod uwagę potencjalnych konsekwencji.”

Dodał, że broń taka często wpada w niepowołane ręce lub jest wykorzystywana w celu zabijania niewinnych cywilów.

 

Powołując się na wojnę Arabii Saudyjskiej w Jemenie, jako bardzo dobry przykład niesprawiedliwości i zastanawiając się nad jej potencjalnymi konsekwencjami, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Powszechnie wiadomo, że Arabia Saudyjska w wojnie z Jemenem używa broni zakupionej od Zachodu. Na skutek tego konfliktu giną tysiące niewinnych cywilów, w tym kobiety i dzieci. Jaki będzie ostateczny wynik takiego handlu bronią? Mieszkańcy Jemenu, których życie i przyszłość są niszczone, będą pałać nienawiścią i pragnąć zemsty na Arabii Saudyjskiej jak i również czuć wstręt wobec Zachodu.”

 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad kontynuował:

„Bez nadziei i braku perspektyw oraz będąc świadkiem najstraszliwszych brutalności, ich młodzież będzie podatna na radykalizację. W ten sposób powstanie nowe, błędne koło terroryzmu i ekstremizmu. Czy takie destrukcyjne i katastrofalne konsekwencje warte są kilku miliardów dolarów?”

 

Jego Świątobliwość stwierdził również, że międzynarodowe instytucje, takie jak ONZ, muszą zapewnić uczciwość i równość pomiędzy państwami członkowskimi.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Jeśli tylko mocarstwa i instytucje międzynarodowe, takie jak ONZ, w każdych okolicznościach naprawdę działałyby według swych fundamentalnych zasad, w każdych okolicznościach, to nie widzielibyśmy tej toksycznej plagi terroryzmu zarażającej wiele części świata. Nie bylibyśmy także świadkami osłabienia i zniszczenia światowego pokoju i bezpieczeństwa. Na pewno nie doświadczylibyśmy ogromnego kryzysu uchodźców, który teraz zaskakuje i przeraża ludzi w Europie i w innych rozwiniętych krajach.”

Organizacja Narodów Zjednoczonych musi również odegrać swoją rolę w ustanowieniu pokoju na świecie, wolną od polityki, niesprawiedliwości i faworyzowania.”

 

Podsumowując, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Mam nadzieję i modlę się, że Bóg Wszechmogący umożliwi UN oraz rządom na całym świecie takie działania, które przyniosą prawdziwy i trwały pokój. Strach jest myśleć o alternatywie, bo jeśli będziemy kontynuować nasze postępowanie to może doprowadzić to do ogromnej katastrofy w postaci kolejnej wojny światowej.”

 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad kontynuował:

„Niechaj Allah obdarzy mądrością światowych liderów i decydentów, po to, aby świat, który pozostawimy naszym dzieciom i przyszłym pokoleniom, był światem pokoju oraz dobrobytu.”

 

Podczas tej uroczystości, Jego Świątobliwość, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad wręczył Louise Arbour, byłej Wysokiej Komisarz Praw Człowieka przy ONZ i byłej Sędzinie Kanadyjskiego Sądu Najwyższego, Nagrodę Sir Zafrullah Khan za Służbę dla Ludzkości. Nagroda ta była uznaniem za jej wyjątkową służbę dla ludzkości podczas jej długiej i wybitnej kariery.

 

Po otrzymaniu nagrody, Louise Arbour powiedziała:

„Jestem głęboko zaszczycona otrzymaniem tej bardzo prestiżowej nagrody, która nosi imię wielkiego prawnika, sędziego i wielkiego dyplomaty. Jestem szczególnie zaszczycona powiązaniem z Sir Zafrullah Khan, ponieważ był on Sędzią Głównym i Przewodniczącym Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Zawsze też byłam pod wielkim wrażeniem promowania kultury pokoju przez Muzułmańską Wspólnotę Ahmadiyya.”

 

Na scenie pojawiło się również szereg prelegentów.

Kirsty Duncan, Minister Nauki i oficjalny przedstawiciel premiera Justina Trudeau powiedziała:

„Jest to dla mnie zaszczytem i przywilejem bycie tutaj oraz powitanie Jego Świątobliwości, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, Piątego Kalifa i Przywódcę Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya, w Parliament Hill. Wszyscy członkowie Parliament Hill zebrali się dzisiaj tutaj, aby dołączyć do Jego Świątobliwości i aby świętować wraz z Muzułmańską Wspólnotą Ahmadiyya oraz zademonstrować nasze zdecydowane poparcie. Muzułmańska Wspólnota Ahmadiyya czyni, tutaj w Kanadzie, ogromny postęp i zawsze demonstruje Miłość dla Wszystkich, Nienawiść do Nikogo.”

 

Dr James J. Zogby, Wiceprzewodniczący Komisji Stanów Zjednoczonych do spraw Międzynarodowej Wolności Religijnej, powiedział:

„Wasza Świątobliwość, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, w imieniu Amerykańskiej Komisji do spraw Międzynarodowej Wolności Religijnej, jestem zaszczycony możliwością bycia tutaj z Jego Świętobliwością. Co zawsze wywiera na nas wrażenie w związku z Muzułmańską Wspólnotą Ahmadiyya, to to, że pomimo bycia ofiarami częstych prześladowań, pozostajecie mistrzami w walce o prawa innych, którzy są prześladowani. W świecie, gdzie nietolerancja wydaje się powiększać, Muzułmańska Wspólnota Ahmadiyya pozostaje orędownikiem tolerancji i dobrej woli.”

 

Wcześniej tego dnia, Jego Świątobliwość odbył szereg spotkań z federalnymi ministrami rządu Kanady, senatorami i posłami. Jego Świątobliwość spotkał się także z premierem Kanady Justinem Trudeau.

 

Lider Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya został oficjalnie przywitany przez Marszałka Parlamentu podczas sesji pytań. Wszyscy obecni tam członkowie Izby Gmin, w tym Premier, obdarzyli Jego Świętobliwość owacją na stojąco.

Ponadto, Judy Sgro MP, odczytała, w Izbie Gmin, oświadczenie posłów, które brzmiało:

„Panie Marszałku, w dniu dzisiejszym, do Ottawy, na oficjalną wizytę w Parlament Hill, przybył Światowy Przywódca Duchowy Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya.

Podczas pobytu z nami, Jego Świętobliwość spotka się z ministrami gabinetu, senatorami, posłami Parlamentu oraz z Premierem w celu dalszego podkreślenia swego pokojowego przesłania miłości do wszystkich i nienawiści do nikogo.

Praca ta jest częścią trwającego wysiłku podjętego przez Jego Świątobliwość w celu pokazania spokojnej natury i piękna wiary (islamu) oraz wezwania światowych potęg do zwrócenia większej uwagi na kwestię pokoju, wolności religijnej i na popieranie praw człowieka w Kanadzie oraz na całym świecie.

Doceniam Jego Świątobliwość i członków globalnego wyznania Ahmadiyya za ich pracę oraz wyciągam, w ich kierunku, przyjazną dłoń w imieniu moich wyborców i mieszkańców Kanady.”

 

To specjalne przyjęcie zakończyło się cichą modlitwą prowadzoną przez Hadhrat Mirza Masroor Ahmad. Po kolacji, parlamentarzyści i goście mogli osobiście spotkać się z Jego Świątobliwością.

 

Koniec informacji prasowej.

 

Więcej informacji:

Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya

tel. 22 863 88 92

 

Kazanie Piątkowe

2019-02-08
Doskonałość w ludziachNewsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco

 

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.