O islamie

O islamie

Bóg nazwał tę religię słowem islam (Koran, 5:4).

Po arabsku oznacza ono dosłownie pokój i posłuszeństwo. Pochodzi od arabskiego rdzenia SALAM, czyli pokój, czystość, poddanie i posłuszeństwo. A zatem „islam” to droga człowieka, który jest posłuszny Bogu i pozostaje w pokojowych relacjach zarówno z nim, jak i wszystkimi Jego istotami. Wyznawcy islamu nazywają się muzułmanami.

Nie jest to religia nowa. Generalnie to samo przesłanie i te same wskazówki Bóg przekazał wszystkim prorokom poprzedzającym Proroka Muhammada (pokój z nim). Bóg za pośrednictwem Koranu twierdzi:

Powiedz: „Wierzymy w Allaha i w to, co zostało nam objawione, jak i to, co zostało objawione Abrahamowi, Izmaelowi, Izaakowi, Jakubowi i ich plemionom, oraz w to, co dane było Mojżeszowi i Jezusowi i innym Prorokom od ich Pana. Nie czynimy różnic między nimi i Jemu się oddajemy.

(Koran, 3:85)

Uniwersalizm islamu

Islam przyniósł posłannictwo jedności wśród ludzkości, sło­wa Świętego Koranu odnoszą się do całego świata, a nie wyłącznie do Boga Arabów albo muzułmanów. Nauki Koranu są kompletne, doskonałe i w pełni zdolne do kierowania ludzkością we ...

Jedność Boga

Wiara w Jedynego Boga jest czymś wrodzonym w istocie ludzkiej. Islam jest religią  żywą i głosi, że jest w stanie utrzymać stosunki człowieka z Bogiem na tej samej płaszczyźnie co w minionej dalekiej przeszłości. Islam nie uważa objawienia i ...

Pięć filarów islamu

Aby znaleźć się na łonie islamu, czyli zostać muzułmaninem, trzeba znać pięć podstawowych zasad (filarów), na których opiera się islam, wierzyć w nie, całkowicie akceptować i szczerze stosować. Posłaniec Boga (pokój z nim) powiedział ...

Kalima- wyznanie wiary

Pierwszy krok na drodze do przyjęcia wiary islamskiej to zadeklarowanie tego. Deklaracja wiary, czyli kalima, składa się z dwóch krótkich zdań stanowiących kwintesencję islamu: Nie ma innego Boga godnego czci prócz Allaha. Muhammad jest Jego Posłańcem ...

Modlitwa w islamie

We wszystkich religiach mamy do czynienia z ceremoniami, które różnią się między sobą stylem i treścią. W islamie unikalność ceremonii polega na tym, że zawiera ona elementy obrządków pochodzących z innych religii. Jedni modlą się do ...

Zakat

Zakat to jeden z filarów Islamu, obowiązkowa kwota pieniężna przeznaczona raz w roku na cele dobroczynne. Wysokość zakatu oblicza się na podstawie ilości posiadanych dóbr materialnych, oszczędności. Odbiorcy zakatu muszą spełniać ...

Hadżdż (Pielgrzymka)

Piąty filar islamu to odbycie hadżdżu, czyli pielgrzymki do Mekki. Każdy muzułmanin, o ile pozwalają na to warunki ekonomiczne i polityczne, powinien co najmniej raz w życiu pojechać na pielgrzymkę do Mekki. Centralnym punktem pielgrzymki jest  Ka’ba odbudowane ...

Dogmaty wiary

Wiara w Jedność Boga, we wszystkie Jego anioły, we wszystkie Jego księgi, we wszystkich Jego proroków, w Dzień Sądu Ostatecznego, w Wyroki Boga. Wierzenie te  wypływają z tej głównej fontanny wiecznej prawdy, niesie w sobie również przesłanie o ...

Kazanie Piątkowe

2019-02-08
Doskonałość w ludziachNewsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco

 

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.