Islam
Bóg nazwał tę religię słowem islam (Koran,5:4). Po arabsku oznacza ono dosłownie pokój i posłuszeństwo. Pochodzi od arabskiego rdzenia Salam, czyli pokój, czystość, poddanie...

Obiecany Mesjasz (as)
Podobnie jak muzułmanie, wyznawcy wszystkich wielkich religii – żydzi, chrześcijanie,  hindusi, buddyści i inni z niecierpliwością wyczekiwali nadejścia Obiecanego Mesjasza i Mahdiego ...

Allah
Allah  jest imieniem Jednej, Najwyższej Istoty, również znanej jako Bóg w innych religiach. Słowo ,,Allah’’ w języku arabskim pochodzi od  Łalah co oznacza  umiłowanie lub miłość ... 

Hadhrat  Mirza Masroor Ahmad (aba)
Khalifatul Masih V (V Następca Mesjasza), Duchowy Przywódca Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty  Ahmadiyya. Na stanowisko został wybrany  22 kwietnia 2003 ...

Prorok Muhammad (saw)
Muhammad (saw), Posłaniec Boga i Pieczęć Wszystkich Proroków. W wieku czterdziestu lat, otrzymał pierwsze objawienie od Jedynego Boga, a w nim pierwsze wersety Koranu ...

Grób Jezusa
Ahmadiyya, opierając się na naukach Obiecanego Mesjasza (as), twierdzi, że Jezus (as) został uratowany od śmierci na krzyżu i udał się do Kaszmiru w poszukiwaniu ...


 
 
 
Księga objawiona bezpośrednio przez Allaha Prorokowi Muhammadowi  (saw), adresowana do całej ...   Wiara w Jedność Boga, Anioły, Księgi, wszystkich Proroków, Dzień Sądu Ostatecznego, Jego Wyroki ...   Aby znaleźć się na łonie wiary islamu, należy przestrzegać pięć podstawowych  filarów wiary, są to ...   Artykuły na temat islamu, Allaha, Proroka islamu(saw),  Jezusa(as), kobiety w islamie, świąt, zwyczajów ...
     
 

Kazanie Piątkowe

2015-02-13
Istota świadomego budowania narodu
Temat dzisiejszego piątkowego kazania pochodził z kazania Hadhrat Musleh Mauda (ra) o wadach i niedociągnięciach społecznych. Braki są dwojakiego rodzaju, indywidualne i narodowe/zbiorowe, tak jak dobre cechy są również indywidualne i narodowe/zbiorowe. Należy pamiętać, że błędy i niedociągnięcia rozwijają się ze względu naNewsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco

 

Ahmadiyya w Polsce   |   Certyfikacja Halal   |   Telewizja MTA International   |   Coroczne Konferencje Dżelsa Salana   |   Inne języki   |   Mapa Strony   |   Zgłoś problem   |   Polityka prywatności   |   Kontakt
© 2011 Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Wszelkie prawa zastrzeżone.